TINGIMUSED JA REEGLID

Kasutustingimused

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
  1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.nellydodo.ee (edaspidi e-pood) omaniku Dodonelly OÜ (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 2. Tooted
  2.1. Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.
  2.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
  2.3. E-poes olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.
 3. Toodete eest tasumine
  3.1. Toodete eest saab tasuda läbi pangalinkide ja arve alusel.
 4. Toodete tarnimine
  4.1. www.nellydodo.ee e-poe toodete kohaletoimetamisel lisandub postikulu.
  4.2. Tarneaeg on 1-5 tööpäeva.
  4.3. Tooted toimetatakse Kliendile Smartpost või Omniva pakiautomaati.
  4.4. Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
  4.5. Klient saab kauba omanikuks pärast selle eest tasumist.
 5. Tagastamisõigus 14 päeva
  5.1. Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.
  5.2. Ostes e-poest, nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
  5.2.1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata.
  5.2.2 Toote tagastamiseks palun täitke taganemise avaldus. Avaldus tuleks esitada aadressile info@nellydodo.ee , et leppida kokku edasiste toimingute suhtes. Toote saab füüsiliselt tagastada läbi Smartposti või Omniva pakiautomaadi Heki tee 2-37, Haabneeme, Viimsi aadressile.
  5.2.3 Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest. Tagastamisega seotud postikulud kanname Eesti piires meie.
 6. Garantii
  6.1. E-poe poolt on müüdavatele toodetele garantii 2 aastat.
  6.2. Garantii korras ei hüvitata tooteid ja detaile, mis on kulunud või lõhutud liigset jõudu kasutades.
  6.3. Garantii korras ei hüvitata kasutamise käigus loomulikult kulunud detaile.
 7. Vastutus ja vääramatu jõud
  7.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  7.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 8. Isikuandmete töötlemine
  8.1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  8.2. E-poel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
  8.3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
  8.4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.
  8.5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.
 9. Pretensioonide esitamise kord
  9.1. Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
  9.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
  9.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
  9.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood.
  9.5. Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  9.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@dodonelly.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  9.7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
  9.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  9.9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 10. Muud tingimused
  10.1. Kui e-pood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on:

Aadress: Rahukohtu 2, 10130 Tallinn

E-post: info@tarbijakaitseamet.ee
Veebileht: http://www.tarbijakaitseamet.ee
Telefoninumber: +372 6201707

Euroopa Liidu internetipõhine tarbijavaidluste lahendamise platvorm on leitav: http://ec.europa.eu/odr. Antud platvormil saab Tarbija kaebuse esitada nii piiriülese kui riigisisese tehingu puhul.